ใบปลิว Pre O-NET p.6.indd

ระเบียบสมัคร

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >> เพิ่มเพื่อน               Download ใบสมัคร คลิก!!

สถาบันทดสอบแม็คจะมีการประเมินผลสอบรายบุคคล โดยจะประเมินแยกเป็นกลุ่มสาระวิชาอย่างละเอียด และมีผลวิเคราะห์คะแนนสำหรับสถานศึกษา

exm2 (1)-1  exm2 (2)