Tag Archives: portfolio

31Aug/17
111

รายละเอียด การทำ Portfolio และคณะที่เปิดรับรอบที่ 1 ในระบบ TCAS

        ตอนนี้น้องๆ ม.6 หลายคนน่าจะสนใจการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยการใช้ Portfolio  แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นทำ Portfolio อย่างไร พี่แม็คจะขอมาอธิบายรายละเอียดการทำ Portfolio สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS กันหน่อยนะครับ ก่อนอื่น พี่แม็คขออธิบายซักหน่อยนะครับว่า Portfolio คืออะไร         Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ได้รู้จักตัวเราในเบื้องต้น และรวบรวมตัวอย่าง หรือบางส่วนของหลักฐานที่แสดงความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของเรา อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ทำให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ใช้พิจารณาว่าเรามีคุณสมบัติมากพอในการที่จะรับเราเข้าศึกษาหรือไม่ เพราะฉะนั้น ถ้าน้องๆคิดจะทำ  Portfolio แล้ว พี่แม็คขอแนะนำให้น้องๆRead More…