Tag Archives: GAT

21Apr/17
สถิติgatpat

ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ขอบคุณข้อมูลจาก:  สทศ. ( คลิก )