Tag Archives: โรงเรียนดัง

10Apr/17
เด็กน้อย

จับฉลากเข้าม.1 ปี60 ไม่คึกคักเด็กน้อยลง

สพฐ.กำหนดจับฉลากเข้า ม.1 โรงเรียนดัง พร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ บรรยากาศไม่คึกคัก เด็กน้อยลง รร.สุรศักดิ์มนตรี จับฉลากน้อยกว่าเก้าอี้ว่าง จึงรับทั้งหมด เด็กที่ยังไม่มีที่เรียนแจ้งความจำนง ขอรับจัดสรรที่นั่งเรียนได้ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ 20 เม.ย.ที่เขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนทั่วประเทศ