Tag Archives: สสวท

23Mar/17
สสวท

O-NET วิชาวิทย์-คณิต ปี 61 ให้ สสวท.ออกข้อสอบ

นพ.ธีระเกียรติ หารือร่วมกับสพฐ. สทศ.และสสวท.เรื่องข้อสอบวิทย์และคณิต โดยให้นโยบาย ใครทำหลักสูตรก็ให้ออกข้อสอบด้วย เชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาข้อสอบเกินหลักสูตรได้