Tag Archives: สทศ

30Jun/17
โครงสร้างonet

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปี 60

เอ๊ะ!! O-NET ปี 60 จะสอบอะไรบ้างน้าาา รู้ก่อนจะได้เตรียมตัวทัน น้องๆชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ลองดูได้เลยนะครับว่า ข้อสอบ O-NET ปี 60 นี้จะออกข้อสอบกลุ่มสาระไหนบ้างและออกกี่ข้อในแต่ละกลุ่มสาระ จะได้เตรียมตัวกันถูก กลุ่มสาระไหนหลายคะแนนก็ทวนหลายๆรอบ อย่าลืมฝึกทำข้อสอบย้อนหลังด้วยนะครับ  อ่านเยอะๆ ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ รับรองสอบได้โรงเรียนหรือมหา’ลัย ที่ต้องการแน่นอนครับ   โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-BlueprintRead More…

05Jun/17
เปรียบเทียบข้อสอบ-59-60

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการสอบ O-NET ปี 2559 และปี 2560

สำหรับน้องๆที่จะสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2560 พี่แม็คมีตารางเปรียบเทียบจำนวนข้อสอบและเวลาในการสอบในแต่ละวิชา  ดังนี้ ตัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกไป เพิ่มเวลาในการสอบ วิชาละ 10 นาที ตัดวิชาสังคมศึกษาออกไป ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ลดลงขึ้น  5  ข้อ  ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ลดลง 32 ข้อ  

12May/17
ปรับPAT

การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560 และได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น           สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อRead More…

21Apr/17
สถิติgatpat

ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ขอบคุณข้อมูลจาก:  สทศ. ( คลิก )

27Mar/17
คะแนนต่ำ

คะแนนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ต่ำกว่าครึ่ง ยกเว้นภาษาไทย

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 เร็วกว่ากำหนด 1 วัน โดยระดับ ป.6 มีวิชาภาษาไทยวิชาเดียวเฉลี่ยเกินครึ่ง ขณะที่ ม.3 ไม่มีวิชาใดเฉลี่ยเกินครึ่ง ด้านปลัดศธ.ไม่แปลกใจ อยากให้น้ำหนักการประเมินระดับห้องเรียน

23Mar/17
สสวท

O-NET วิชาวิทย์-คณิต ปี 61 ให้ สสวท.ออกข้อสอบ

นพ.ธีระเกียรติ หารือร่วมกับสพฐ. สทศ.และสสวท.เรื่องข้อสอบวิทย์และคณิต โดยให้นโยบาย ใครทำหลักสูตรก็ให้ออกข้อสอบด้วย เชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาข้อสอบเกินหลักสูตรได้