Tag Archives: สทศ

21Apr/17
สถิติgatpat

ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ขอบคุณข้อมูลจาก:  สทศ. ( คลิก )

27Mar/17
คะแนนต่ำ

คะแนนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ต่ำกว่าครึ่ง ยกเว้นภาษาไทย

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 เร็วกว่ากำหนด 1 วัน โดยระดับ ป.6 มีวิชาภาษาไทยวิชาเดียวเฉลี่ยเกินครึ่ง ขณะที่ ม.3 ไม่มีวิชาใดเฉลี่ยเกินครึ่ง ด้านปลัดศธ.ไม่แปลกใจ อยากให้น้ำหนักการประเมินระดับห้องเรียน

23Mar/17
สสวท

O-NET วิชาวิทย์-คณิต ปี 61 ให้ สสวท.ออกข้อสอบ

นพ.ธีระเกียรติ หารือร่วมกับสพฐ. สทศ.และสสวท.เรื่องข้อสอบวิทย์และคณิต โดยให้นโยบาย ใครทำหลักสูตรก็ให้ออกข้อสอบด้วย เชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาข้อสอบเกินหลักสูตรได้