Tag Archives: นโยบายรัฐ

18Apr/17
แผนการศึกษา

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ดังนั้น สกศ.เตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 เมษายน ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรีพร้อมถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) ทั้งนี้ สกศ.ยังได้จัดนิทรรศการบริเวณรอบพื้นที่จัดงาน เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20Read More…