Tag Archives: คุณธรรมจริยธรรม

13Mar/17
เทคนิคครู(ู้ช่วย

เทคนิคการสอบครูผู้ช่วยภาค ก ให้ได้ขึ้นทะเบียน

  จากการสอบรอบที่ผ่านมา มีการที่กำหนดระเบียบให้ผู้สอบต้องผ่านภาค ก. ก่อนถึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ข ทำให้ทราบได้ว่ามีคนได้ไปสอบภาค ข. น้อยมาก ผ่านไม่ถึง 10% ของผู้เข้าสอบทั้งหมด และคนที่ไปสอบภาค ข.  ก็สอบผ่านเกือบ 100%  ดังนั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่การสอบภาค ก. 

14Feb/17
การศึกษา 4

การศึกษาไทย ก้าวตามนโยบาย 4.0

          หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง            ซึ่งการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงกับนโยบายดังกล่าวได้นั้น ระบบการศึกษาไทยต้องก้าวสู่“การศึกษา 4.0”