Tag Archives: ครูผู้ช่วย

03Mar/17
ปรับปฎิทิน

สพฐ.ปรับปฏิทินใหม่สอบครูผู้ช่วยปี 60 กรณีทั่วไป รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.

สพฐ.ปรับปฏิทินใหม่สอบครูผู้ช่วยปี 60 กรณีทั่วไปเสร็จแล้ว ร่นเวลาเร็วขึ้น รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. ประกาศผลสอบภายใน 28 เม.ย.