111

        ตอนนี้น้องๆ ม.6 หลายคนน่าจะสนใจการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยการใช้ Portfolio  แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นทำ Portfolio อย่างไร พี่แม็คจะขอมาอธิบายรายละเอียดการทำ Portfolio สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS กันหน่อยนะครับ

  • ก่อนอื่น พี่แม็คขออธิบายซักหน่อยนะครับว่า Portfolio คืออะไร

        Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ได้รู้จักตัวเราในเบื้องต้น และรวบรวมตัวอย่าง หรือบางส่วนของหลักฐานที่แสดงความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของเรา อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ทำให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ใช้พิจารณาว่าเรามีคุณสมบัติมากพอในการที่จะรับเราเข้าศึกษาหรือไม่ เพราะฉะนั้น ถ้าน้องๆคิดจะทำ  Portfolio แล้ว พี่แม็คขอแนะนำให้น้องๆ ทำ Portfolio ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และความเป็นตัวเราให้มากที่สุด 

  • รอบการยื่น  Portfolio เปิดรับเมื่อไหร่ และรับกี่คน

11

  • ถ้าน้องอยากทำ Portfolio จะต้องเริ่มต้นทำอย่างไร และเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง ไปดูกันครับ

Portfolio ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 9 ส่วน โดยพี่แม็คจะมีรูปภาพแสดงการเรียงลำดับของแต่ละองค์ประกอบให้น้องๆดู ดังนี้นะครับ

องค์ประกอบพอร์ต

1.หน้าปก เป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ของการทำPortfolio   เพราะ หน้าปกจะเป็นส่วนที่ทำให้คณะกรรมรู้สึกสนใจและเปิดเข้าไปอ่านในหน้าต่อไป

2.คำนำ เป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการทำ Portolio

3.ประวัติส่วนตัว คือ ส่วนที่เราจะบอกเกี่ยวกับตัวเรา เช่น เราชื่ออะไร สนใจอะไร เป็นต้น

4.ประวัติทางการศึกษา ให้น้องๆ บอกว่าเราเรียนระดับชั้นใดบ้าง โรงเรียนอะไรบ้าง ถ้าเกรดเราดีมากๆ ก็ใส่โชว์ไปเลย แต่ถ้าเราเป็นเด็กกิจกรรมหรือนักกีฬา แล้วเกรดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เราก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะครับ โดยให้น้องๆเรียงจากระดับที่น้อยไปหามากนะครับ เช่น ประถม – มัธยมปลาย

5.รางวัลและผลงานที่ได้รับ  อันนี้ถ้าน้องๆเคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือโครงการอะไร ก็สแกนเกียรติบัตร พร้อมใส่คำอธิบายว่าเกียรติบัตรนี้คืออะไรลงไปด้วยนะครับ พี่แม็คแนะนำให้สแกนเป็นสีนะครับ (ตัวอย่างตามลิ้งค์ด้านล่างเลยนะครับ)

6.กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน  น้องๆคนไหนเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้ว สามารถเอารูปที่ทำกิจกรรมใส่ลงไปในส่วนนี้ได้เลย แต่ใส่เฉพาะกิจกรรมช่วงมัธยมนะครับ ส่วนน้องๆคนไหนไม่ค่อยทำกิจกรรมก็สามารถใส่รูปโครงงานต่างๆที่เราทำลงไปได้นะครับ

7.ผลงานที่ประทับใจ น้องๆเลือกจากรางวัลและผลงานที่ได้รับได้เลยนะครับ เอาที่เราคิดว่าเด็ดและภูมิใจสุดๆในชีวิตเราในตอนนี้เลยครับ

8.ผลงานตัวอย่าง สำหรับน้องๆที่จะเข้าคณะที่ต้องมีผลงาน เช่น สถาปัต ก็ให้น้องๆใส่ผลงานที่เราเคยวาดเล่น วาดตอนเรียนพิเศษลงไปได้เลยครับ

9.ความสามารถพิเศษต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคณะเราก็ได้นะครับ แต่เป็นความสามารถดีๆที่เราอยากจะเสนอ เช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง เป็นต้นครับ

      นอกจากนี้บางมหาวิทยาลัยอาจจะให้น้องๆ เซฟไฟล์ Portfolio ไป present แทนรูปเล่ม นะครับ เพราะฉะนั้น ให้น้องๆเอาไปทั้งไฟล์และรูปเล่มไปเผื่อก่อนนะครับ และบางมหาวิทยาลัยอาจจะเก็บ Portfolio ของน้องๆไว้เลย ดังนั้น ไฟล์ต้นฉบับสำคัญมากๆนะครับ

ลิ้งค์ตัวอย่างการทำ Portfolio และคณะที่เปิดรับ   http://mactest.maceducation.com/wp-content/uploads/2017/08/งานใช้พอร์ต.pdf