0

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 โดยรับสมัคร 4 ระดับวุฒิการศีกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี, ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ โดยรับทั้งหมด 500,000 อัตรา ดังต่อไปนี้
By : admin | Feb 24, 2017
0

10 อาชีพรุ่ง ในยุคดิจิตอล

  จากการที่บริษัทโตโยต้าปรับลดพนักงานโดยให้เหตุผลว่ามาจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังชะลอตัวรวมถึงเศรษฐกิจโลกผันผวน จึงต้องปรับลดกำลังการผลิต และจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ระบุว่าอัตราการว่างงานของไทยเดือน ม.ค.-พ.ค. 2559 อยู่ที่ 1.07% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 0.93%
By : admin | Feb 21, 2017
0

การศึกษาไทย ก้าวตามนโยบาย 4.0

          หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง            ซึ่งการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงกับนโยบายดังกล่าวได้นั้น ระบบการศึกษาไทยต้องก้าวสู่“การศึกษา 4.0”
By : admin | Feb 14, 2017
0

Active learning ความหวังพัฒนาการศึกษาไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0

         ได้ฟังท่านนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา คิดและพูด เรื่องการศึกษาของประเทศ แต่ละครั้งสะท้อนอะไรหลายๆ อย่าง     ซึ่งชาวกระทรวงศึกษาธิการควรฟังและใส่ใจเป็นพิเศษ   คราวนี้ท่านนายกฯประยุทธ์พูดถึง Active Learning และศาสตร์ของ   พระราชา
By : admin | Feb 9, 2017
0

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการสอบ Pre V-NET ระดับ ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง รางวัลที่ 1 นางสาว  ปวีณกร  แย้มกลิ่น 111.25 คะแนน ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท โรงเรียนเกริกวิทยาลัย รางวัลที่ 2 นางสาวพนัชกร เมืองฟัก 102.5 คะแนน ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 7,000 บาท
By : admin | Jan 18, 2017
0

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการสอบ Pre V-NET ระดับ ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย รางวัลที่ 1 นางสาวจิตตา อะซองกู่ 142.5 คะแนน นางสาวอาหมี่ ชื่อมื่อ 142.5 คะแนน ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาคนละ 8,500 บาท รางวัลที่ 3 นายธีรเดช แซ่จ๋าว 141.25 คะแนน ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 4,000 บาท
By : admin | Dec 28, 2016
0

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการสอบ Pre O-NET

*หมายเหตุ: ในส่วนคะแนนรายบุคคลของนักเรียนทางสถาบันทดสอบได้จัดส่งให้ครูผู้ประสานงานประจำโรงเรียนแล้ว ส่วนการขอดูกระดาษคำตอบเริ่มวันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2559 เพียงแจ้งชื่อ – สกุลและชื่อโรงเรียนของนักเรียนส่งมาที่ Line: MACTEST  หรือEmail: MACTEST@maceducation.comและสามารถโทรมาที่สายด่วนจัดสอบ   062-875-6581    (ติดต่อได้ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09:00-17:00)   
By : admin | Dec 13, 2016
0

สถาบันทดสอบแม็คจัดสอบชิงทุนคอร์สเรียนภาษา 8 สัปดาห์

“สถาบันทดสอบแม็ค”  โดยการสนับสนุนจาก “มีก้า” ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ จัดสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น เพื่อชิงรางวัลคอร์สเรียนภาษา 8 สัปดาห์ จากโรงเรียน MESLS (Madison English as a Second Language School) Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท !!!   นักเรียนที่สมัครสอบจะได้รับ Certificate ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 @ Renaissance Bangkok เวลาRead More...
By : admin | Oct 13, 2016