สถาบันทดสอบแม็คภายใต้บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

“40 ปี…แห่งความภาคภูมิใจ
40 ปี…แห่งความตั้งใจในการผลิตและจำหน่ายแบบเรียนวิชาการ”

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆเมื่อปี พ.ศ. 2517 …. ครั้งนั้น นายพีระ พนาสุภน ได้ ชักชวนเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ และรุ่นน้องคณะต่างๆจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เปิดติวให้กับน้องๆ ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในนาม “คณะนิสิตบัณฑิต” มุ่งหวังที่จะติวน้องๆสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ และก็สมดังเจตนารมณ์ น้องๆเป็นจำนวนมากที่มาติวสามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยได้ดังที่ตั้งใจ …หลังจากนั้น 1 ปี “คณะนิสิตบัณฑิต” ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Modern Academic Center และใช้ชื่อย่อว่า “MAC” จากคำร่ำลือปากต่อปากว่า MAC สามารถติวนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้จำนวนมาก MAC จึงกลายเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีสถิตินักเรียนสูงสุดในเวลานั้นโดยมีนักเรียนมากกว่า 20,000 คนต่อปี ในที่สุดสำนักพิมพ์แม็ค จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ


โดย นายพีระ พนาสุภน เพื่อทำการผลิตวารสารแม็ค และหนังสือคู่มือประกอบการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้วารสารและหนังสือคู่มือเป็น “เพื่อนคู่คิด คู่เรียน” ของนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2532
  MAC ได้เริ่มก้าวสู่การผลิตหนังสือแบบเรียน โดย เริ่มจากหนังสือเรียนสายอาชีพทั้งระดับ ปวช. และปวส. หนังสือเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายตามลำดับ หนังสือทุกประเภทของ MAC เน้นคุณภาพ ความถูกต้องและ เนื้อหาสาระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน หนังสือที่มีโลโก้ MAC ทุกเล่ม จึงเป็นหนังสือที่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ให้ความไว้วางใจในคุณภาพจวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 30 ปี …MAC เติบโตด้วยปณิธานที่แน่วแน่ และมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพทางการศึกษา ทั้งธุรกิจสำนักพิมพ์ หนังสือแบบเรียน ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า

MAC…คือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพทางวิชาการ