สถิติ

เช็คข้อมูลที่นี่ได้เลย !!  จังหวัดที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2559 เพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่านที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วยในปี 2560 นี้ สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ข้อมูลทั้งหมดมาจาก สพร.สพฐ. โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 

อันดับที่ 5  จังหวัดระยอง

มีอัตราการเรียกบรรจุ 180 อัตรา จากจำนวนที่ขึ้นบัญชี 205 คน โดยวิชาเอกที่เลือกหมดบัญชี ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ปฐมวัย บรรณารักษ์

อันดับที่ 4  จังหวัดปทุมธานี

มีอัตราการเรียกบรรจุ 196 อัตรา จากจำนวนที่ขึ้นบัญชี 330 คน โดยวิชาเอกที่เลือกหมดบัญชี ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ปฐมวัย บรรณารักษ์ ฟิสิกข์ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา คหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์

อันดับที่ 3  จังหวัดบุรีรัมย์

มีอัตราการเรียกบรรจุ 220 อัตรา จากจำนวนที่ขึ้นบัญชี 230 คน โดยวิชาเอกที่เลือกหมดบัญชี ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พลศึกษา ดนตรีศึกษา เทคโนโลยี ปฐมวัย บรรณารักษ์ ฟิสิกข์ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา คหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์

อันดับที่ 2  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มีอัตราการเรียกบรรจุ 229 อัตรา จากจำนวนที่ขึ้นบัญชี 770 คน โดยวิชาเอกที่เลือกหมดบัญชี ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน อุตสาหกรรมศิลป์ วัดและประเมินผล

อันดับที่ 1  จังหวัดชัยภูมิ

มีอัตราการเรียกบรรจุ 237 อัตรา จากจำนวนที่ขึ้นบัญชี 237 คน โดยวิชาเอกที่เลือกหมดบัญชี ได้แก่ ทุกวิชาเอกที่ขึ้นบัญชี้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สพร.สพฐ และเว็บไซต์ครูอัพเดตดอตคอม