สถาบันทดสอบแม็ค  

ร่วมกับ  

สถาบันกวดวิชาแม็คทุ่งสง

ประกาศรางวัลชนะเลิศการสอบ Pre Final

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

   1.เด็กชายธนัฐถ์   ลิ่มอภิชาต          โรงเรียนรัตนศึกษา

  2.เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยถิรโรจน์         โรงเรียนตันติวัตร

     3.เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  ราชรักษ์        โรงเรียนไพบูลย์วิทยา