สถาบันทดสอบแม็ค  

ร่วมกับ  

สถาบันกวดวิชาแม็คทุ่งสง

ประกาศรางวัลชนะเลิศการสอบ Pre Final

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 1.เด็กชายทีปธัช   ไชยศร            โรงเรียนรัตนศึกษา

 2.เด็กหญิงมณินทร  รัตนบุรี         โรงเรียนรัตนศึกษา

 3.เด็กชายสตางค์   สิงห์ทวีศักดิ์       โรงเรียนรัตนศึกษา