ระเบียบการสอบปีการศึกษา 2559

ข่าวสาร

0

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการสอบ Pre V-NET ระดับ ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย รางวัลที่ 1 นางสาวจิตตา อะซองกู่ 142.5 คะแนน นางสาวอาหมี่ ชื่อมื่อ 142.5 คะแนน ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาคนละ 8,500 บาท รางวัลที่ 3 นายธีรเดช แซ่จ๋าว 141.25 คะแนน ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 4,000 บาท รางวัลชมเชย นางสาวพรทิวา อาสอ 140 คะแนน นางสาวทิตยา แซ่จังRead More...
By : admin | Dec 28, 2016
0

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการสอบ Pre O-NET

*หมายเหตุ: ในส่วนคะแนนรายบุคคลของนักเรียนทางสถาบันทดสอบได้จัดส่งให้ครูผู้ประสานงานประจำโรงเรียนแล้ว ส่วนการขอดูกระดาษคำตอบเริ่มวันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2559 เพียงแจ้งชื่อ – สกุลและชื่อโรงเรียนของนักเรียนส่งมาที่ Line: MACTEST  หรือEmail: MACTEST@maceducation.comและสามารถโทรมาที่สายด่วนจัดสอบ   062-875-6581    (ติดต่อได้ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09:00-17:00)   อันดับที่ 1 เด็กหญิง สาวิตรี สุนทรวิวัฒน์ 404.5 คะแนน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 10,000Read More...
By : admin | Dec 13, 2016
0

สถาบันทดสอบแม็คจัดสอบชิงทุนคอร์สเรียนภาษา 8 สัปดาห์

“สถาบันทดสอบแม็ค”  โดยการสนับสนุนจาก “มีก้า” ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ จัดสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น เพื่อชิงรางวัลคอร์สเรียนภาษา 8 สัปดาห์ จากโรงเรียน MESLS (Madison English as a Second Language School) Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท !!!   นักเรียนที่สมัครสอบจะได้รับ Certificate ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 @ Renaissance Bangkok เวลาRead More...
By : admin | Oct 13, 2016

เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2559

เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre Final ป.2 ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre Final ป.3 ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre Final ป.4 ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre Final ป.5 ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre V-NET ปวช. ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre V-NET ปวส. ปีการศึกษา 2559