โครงการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560

ข่าวสาร

0

สรุปข้อมูลการรับนักศึกษา กสพท 61

           กสพท. ได้เข้าร่วมการในระบบ Clearing House ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โดย ทปอ. จะเป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้    สำหรับข้อมูลรายละเอียดติดตามได้ที่เวปไซต์ ทปอ. และ ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่  http://www9.si.mahidol.ac.th/
By : admin | Jun 15, 2017
0

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการสอบ O-NET ปี 2559 และปี 2560

สำหรับน้องๆที่จะสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2560 พี่แม็คมีตารางเปรียบเทียบจำนวนข้อสอบและเวลาในการสอบในแต่ละวิชา  ดังนี้ ตัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกไป เพิ่มเวลาในการสอบ วิชาละ 10 นาที ตัดวิชาสังคมศึกษาออกไป ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ลดลงขึ้น  5  ข้อ  ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ลดลง 32 ข้อ  
By : admin | Jun 5, 2017
0

การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560 และได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น           สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อRead More...
By : admin | May 12, 2017
0

dek61 กับ เอนทรานซ์ 4.0

น้องๆคงเคยได้ยินคำว่า “เอ็นทรานซ์ 4.0”  กันบ่อยๆแล้วใช่มั้ยครับ  แต่ก็ยังสงสัยและไม่แน่ใจ   วันนี้พี่แม็คจะมาขออธิบายแบบเคลียร์ๆ ให้หายข้องใจกันไปเลยเกี่ยวกับเอนทรานซ์ 4.0  เอนทรานซ์ 4.0 คือ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ ซึ่งเป็นการผสมผสานของการสอบเอนทรานซ์กับการแอดมิชชั่นเข้าด้วยกัน เรียกว่า “ระบบการรับตรงกลาง” โดยระบบใหม่จะมีข้อสอบกลางที่ใช้ร่วมกันทั่วประเทศ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET และการสอบวิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ ซึ่งทางสทศ. จะเป็นผู้ดูแล โดยจะจัดสอบหลังจบม.6 ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน จากนั้นเมื่อทราบผลคะแนนแล้ว จะเปิดรับสมัครเลือกสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียนได้ 4 อันดับ เมื่อทราบผลแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการคัดเลือกกลับมาที่ส่วนกลาง เพื่อเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ซึ่งจะเปิดให้ยื่นRead More...
By : admin | May 5, 2017
0

ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ขอบคุณข้อมูลจาก:  สทศ. ( คลิก )
By : admin | Apr 21, 2017

เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2559

เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre Final ป.2 ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre Final ป.3 ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre Final ป.4 ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre Final ป.5 ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre V-NET ปวช. ปีการศึกษา 2559
เฉลยข้อสอบและประกาศผลสอบ Pre V-NET ปวส. ปีการศึกษา 2559